Meer informatie over Wijkcentrum Lopes Dias kunt u vinden op

onze Facebookpagina: https://www.facebook.com/lopesdiashilversum/ en via de website: https://www.versawelzijn.nl/over-versa/locaties/wijkcentrum-lopes-dias/